آنچه که از این ماجراجویی عایدمان می شود شادی صرف است. و گذشته از هرچیز شادی هدف زندگی است. ما برای غذا خوردن و پول درآوردن زندگی نمی کنیم. ما برای اینکه بتوانیم زندگی کنیم غذا می خوریم و پول در می آوریم. این معنای زندگیست و دلیل زنده بودن.
جورج مالوری

/ 0 نظر / 20 بازدید