گفتگویی با خدا

 

بالاتر از شکوفه های گیلاس

ابرهای سفید

بر فراز ابرها

آسمان بیکران

* * *

بالاتر از شکوفه های گیلاس

ابرهای سفید

بر فراز ابرها

آسمان بیکران

* * *

من می توانم تا ابدیت پرواز کنم

یکبار دربهار

با خدا گفتگویی در سکوت داشتم!

* * *

Shuntaro Tanikaw

/ 0 نظر / 25 بازدید