ما برای بوسیدن خاک سر قله ها چه خطرها کرده ایم

ما برای پرسیدن نام گلی ناشناس چه سفرها کرده ایم

ما برای بوسیدن خاک سر قله ها چه خطرها کرده ایم

 ما برای خواندن این قصه ی عشق به خاک خون دلها خورده ایم

ما برای جاودانه ماندن این عشق پاک رنج دوران برده ایم

                                                                                                                               (نادر ابراهیمی)

دماوند جبهه غربی-4100 متر/ 2 نظر / 55 بازدید
عاشق کوهستان

به به ... خوشا بحالتون[گل] سلام دوست عزیز همنورد[دست] امیدوارم همیشه سلامت و شاداب و برفراز باشید[قلب]