هیچکس به جز کسانی که .....

 

 

 

 

ترس های هیچ کس به جز کسانی که ضعف هایشان را از ذهن خارج می کنند،

و خود را مانند کوزه ای به هزاران تکه خرد می کنند

 نخواهد توانست دیواره های قدر را ورای محدودیت هایشان مغلوب کند،

دیواره هایی که در کنار سواحل توهم و واقعیت جای گرفته اند.

چقدر شادند آنان که منزلگاه شان ورای زمان است ،

و کوه های ازلی را پیموده اند

و مرگ و زندگی را در یک روز و یا حتی در

کمتر از یک روز چشیده اند.

 

گرترود رینیچ

برگرفته از کتاب کاروان رویاها برپایه زندگی واندا روتکیویکز

مترجم: غزال حشمت منش


None but those who can put out of minds

Their weakness, and break in a thousand shards

Their fear may overcome the mighty walls

Of their own limits,

Which hold apart the coasts

Of illusion and reality.

How happy those whose home

Is beyond time,

Who have walked

The mountains of eternity

And tasted birth and death

In a single day

Or less even

Than a day's span.

 

 

Gertrude Reinisch

A caravan of dreams

On the life of Wanda Rutkiewicz

 / 1 نظر / 56 بازدید
خواننده

ترجمه ای دیگر: ترس شان می تواند بر دیوارهای بلند محدودیت های خودشان که سواحل توهم و واقعیت را از هم جدا می سازد ، غلبه کند. ... که پیموده اند کوه های ابدیت را و مرگ و تولد را فقط در یک روز یا حتی کمتر از زمان یک روز تجربه کرده اند.