کوچ

 

عابری در گذر از کوچ نزدیک به من می پرسد؟

این چه عطری است که از کوچ قلب تو چنین می گذرد؟

تازه من می فهمم، خاطرات تو چقدر خوشبویند. . .

/ 0 نظر / 25 بازدید